ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์

2564-07-29 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

2564-07-29 ประกาศผลการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

2564-06-01 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูภาษาจีน คณิตศาสตร์ และศิลปศึกษา

2564-05-24 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูภาษาจีน , คณิตศาสตร์ , ศิลปศึกษา

2564-05-19 ประกาศประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสายขนาด 12 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2564-04-09 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

2564-03-30 ประกาศเผยแพร่แผนเช่าคอมพิวเตอร์

2564-03-29 ผลพิจารณาสรรหาร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน กระเป๋าตราสัญลักษณ์โรงเรียน ชุดนักเรียน และชุดพลศึกษาของโรงเรียน

2564-03-25 พิจารณาสรรหาร้านค้าจำหน่ายอาหาร

2564-03-19 ประกาศพิจารณาสรรหาร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน กระเป๋าตราสัญลักษณ์โรงเรียน ชุดนักเรียน และชุดพลศึกษาของโรงเรียน

2564-03-09 ประกาศแผนจัดซื้อหนังสือเรียน

2564-02-17 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานกลุ่มบริหารทั่วไป

2564-01-28 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ.pdf

2564-01-28 ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

2564-01-12 แนวทางในการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

2564-01-06 ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4)

คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียน

2563-12-28 ประกาศให้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2563-12-20 ประกาศเรื่องมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะเร่งด่วน (ฉบับที่ 1)

2563-12-02 ประกาศผลการคัดเลือกครูสังคมและอังกฤษ

2563-11-13 ประกาศผลคัดเลือกครูอัตราจ้างเอกศิลปศึกษา

2563-11-03 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศิลปะ

2563-09-29 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

2563-09-24 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

2563-08-20 รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2562

2563-08-11 ประกาศให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ โดยไม่ต้องสลับวันเรียน

2563-06-22 ประกาศสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2563-07-14 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีน

2563-06-22 ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

2563-06-19 ผลการพิจารณานักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.2,3,5 ปีการศึกษา 2563

2563-06-19 ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563

2563-06-19 ประกาศจัดสรรที่เรียนเข้าชั้น ม.4 รอบ 2 ปีการศึกษา 2563

2563-06-18 การแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานนาเวศ

2563-06-11 ประกาศผลสอบ ม.4

2563-06-10 ประกาศผลสอบ ม.1 ในเขตและนอกเขต

2563-06-10 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่บัญชี (ฉบับแก้ไข)

2563-05-29 ประกาศสรรหาร้านค้าจำหน่ายอาหารอิสลาม

2563-05-25 รายชื่อนักเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 

ประกาศและวิธีการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

2563-04-21 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 (เช่าคอมพิวเตอร์)

2563-04-03 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตาม ว21

การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารแบบฟอร์มกลุ่มบริหารงบประมาณ

การจัดทําระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิคส์