ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์

2563-11-13 ประกาศผลคัดเลือกครูอัตราจ้างเอกศิลปศึกษา

2563-11-03 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศิลปะ

2563-09-29 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

2563-09-24 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

2563-08-20 รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2562

2563-08-11 ประกาศให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ โดยไม่ต้องสลับวันเรียน

2563-06-22 ประกาศสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2563-07-14 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีน

2563-06-22 ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

2563-06-19 ผลการพิจารณานักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.2,3,5 ปีการศึกษา 2563

2563-06-19 ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563

2563-06-19 ประกาศจัดสรรที่เรียนเข้าชั้น ม.4 รอบ 2 ปีการศึกษา 2563

2563-06-18 การแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานนาเวศ

2563-06-11 ประกาศผลสอบ ม.4

2563-06-10 ประกาศผลสอบ ม.1 ในเขตและนอกเขต

2563-06-10 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่บัญชี (ฉบับแก้ไข)

2563-05-29 ประกาศสรรหาร้านค้าจำหน่ายอาหารอิสลาม

2563-05-25 รายชื่อนักเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 

ประกาศและวิธีการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

2563-04-21 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 (เช่าคอมพิวเตอร์)

2563-04-03 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตาม ว21

การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารแบบฟอร์มกลุ่มบริหารงบประมาณ

การจัดทําระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิคส์