ข่าวประกาศและประชาสัมพันธ์

2567-04-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียน

2567-04-03 ประกาศประมูลร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

2567-04-01 ประกาศผู้ชนะหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม

2567-03-25 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ ประจำปีการศึกษา 2567

2567-03-18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน

2567-03-18 เผยแพร่แผนการจัดซื้อหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม

2567-03-06 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่วยอาหารภายในโรงเรียน

2567-03-07 ประกาศแผนจัดซื้อหนังสือเรียนพื้นฐาน ปี 2567

2567-03-04 ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม ที่มีสิทธ์รายงานตัวและมอบตัวเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

2567-03-04 ประกาศ แจ้งกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2567

2567-02-21 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

2567-02-12 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

2566-12-26 ประกาศการขายทอดตลาดประจำปี 2566

2566-11-01 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัางเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ภารโรง

2566-10-23 ประกาศรับสมัครนักการภารโรง

2566-05-10 ประกาศรับสมัครร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียน

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

2566-04-26 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

2566-04-11 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูปฎิบัติการสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ นักการภารโรง และเจ้าหน้าที่รับเติมเงินโรงอาหาร

2566-03-31 ระเบียบการผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการและน้ำดื่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ 
            ดาวน์โหลดใบประมูลเช่าสถานที่ร้านสวัสดิการ

2566-03-28 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารภายโรงเรียน

2566-03-24 ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ(เพิ่มเติม)

2566-03-13 ระเบียบการผู้ประกอบการร้านค้าสวัสดิการและน้ำดื่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ยานนาเวศ

2566-02-17 ประกาศจ้างปรับปรุงประตู หน้าต่างอลูมิเนียม

2566-02-13 ประกาศแผนจัดจ้างปรับปรุงประตู หน้าต่างฯ

2566-02-03 ประกาศพิจารณาสรรหาร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน กระเป๋าตราสัญลักษณ์โรงเรียน ชุดนักเรียน และชุดพลศึกษาของโรงเรียน

2566-01-20 ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

2565-12-28 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ นักการภารโรง และ ยามรักษาการณ์

2565-12-26 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ

2565-11-29 ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

2565-11-17 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์

2565-10-07 ประกาศ เรื่อง ปิดภาคเรียนที่ 1 และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

2565-10-06 ประกาศ รับสมัคร ครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ และภาษาไทย

2565-03-22 ประกาศผลการพิจารณาสรรหาร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์การเรียน กระเป๋าตราสัญลักษณ์โรงเรียน ชุดนักเรียนและชุดพลศึกษา

2565-03-11 ประกาศแผนจัดซื้อหนังสือเรียน

2565-02-24 พิจารณาสรรหาร้านค้าจำหน่ายชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน และกระเป๋าตราสัญลักษณ์โรงเรียน

2564-01-28 ประกาศรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

2564-01-12 แนวทางในการปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

2564-01-06 ประกาศปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4)

คู่มือการใช้งาน Google Classroom สำหรับนักเรียน

2563-12-28 ประกาศให้มีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2563-12-20 ประกาศเรื่องมาตรการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระยะเร่งด่วน (ฉบับที่ 1)

2563-12-02 ประกาศผลการคัดเลือกครูสังคมและอังกฤษ

2563-11-13 ประกาศผลคัดเลือกครูอัตราจ้างเอกศิลปศึกษา

2563-11-03 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูศิลปะ

2563-09-29 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

2563-09-24 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

2563-08-20 รายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR 2562

2563-08-11 ประกาศให้นักเรียนมาเรียนตามปกติ โดยไม่ต้องสลับวันเรียน

2563-06-22 ประกาศสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2563-07-14 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาจีน

 

2563-07-02 ใบขอจัดตั้งชุมนุม ม.ปลาย ปีการศึกษา 2563
ใบขอจัดตั้งชุมนุม ม.ปลาย File Word
Download

ใบขอจัดตั้งชุมนุม ม.ปลาย File PDF Download

2563-06-22 ประกาศเลขประจำตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

2563-06-19 ผลการพิจารณานักเรียนเข้าเรียนชั้น ม.2,3,5 ปีการศึกษา 2563

2563-06-19 ผลการจัดที่เรียนให้นักเรียนเข้าเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563

2563-06-19 ประกาศจัดสรรที่เรียนเข้าชั้น ม.4 รอบ 2 ปีการศึกษา 2563

2563-06-18 การแต่งกายชุดนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการยานนาเวศ

2563-06-11 ประกาศผลสอบ ม.4

2563-06-10 ประกาศผลสอบ ม.1 ในเขตและนอกเขต

2563-06-10 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่บัญชี (ฉบับแก้ไข)

2563-05-29 ประกาศสรรหาร้านค้าจำหน่ายอาหารอิสลาม

2563-05-25 รายชื่อนักเรียน ม.2 ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 

ประกาศและวิธีการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

2563-04-21 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 (เช่าคอมพิวเตอร์)

2563-04-03 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตาม ว21

การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารแบบฟอร์มกลุ่มบริหารงบประมาณ

การจัดทําระบบทะเบียนประวัติ (ก.พ.7) อิเล็กทรอนิคส์